Fackverket arkitekter startades av Ove Myrberg 2001. I företaget arbetar Ove Myrberg i nätverk tillsammans med andra arkitekter i Mariahissen vid Söder Mälarstrand i Stockholm. Vi samlas vid behov i lite större konstellationer och tar hjälp av varandra för att höja kompetensen i vårt arbete. Ambitionen är att ständigt arbeta fram bättre lösningar tillsammans med våra uppdragsgivare. Arkitektur avbildar våra föreställningar och strävanden och formar och förmedlar kontakten med naturen och den omgivande bebyggelsen. Vi arbetar gärna med uppdragsgivare som är öppna för förtydliganden av sina projekt i dessa avseenden.
Och: vi är förstås öppna för “en obekväm sanning” om vår tids sätt att hantera naturen och använder gärna sunda material och långsiktigt hållbara lösningar.

Bland Fackverkets beställare återfinns företag, myndigheter, organisationer, privatkunder, andra arkitektkontor m fl.

Arbetar man med att forma en byggnad är det oundvikligt att också regissera en del av livet för dem som ska använda den. Därför är samtalet med beställaren ett av de viktiga verktygen i processen. Skissprocessen innebär ofta även för den som har aldrig så bestämda föreställningar en inre resa som ger nya infallsvinklar på projektet. Oftast ändrar man sig en del efter hand - och landar i ett projekt som känns mer genomarbetat och rätt.

They want to wear classical watches like Omega, replica watches sale. but do not want to pay their costs. There is an option for them in the form of Swiss replica watches. These replica watches sale are available for most of the leading brands, hence you should not be surprised if you find rolex replica like fake Omega Swiss watch and fake Rolex Swiss watch on the net. I know that these people will start cribbing about the quality of the breitling replica sale They can be rest assured that there is no need of them to get paranoid. Most of these rolex replica sale are some of the best quality timekeepers and they are assembled using the best Swiss movements available. Before one wonders how can these replica watches uk be available for such cheap rates, they need to understand one thing that is different between the original and the Swiss replica watches.